I am running the latest (https://github.com/projectceladon/celadon-binary/tree/master/CELADON_00.19.04.41_A09) build on NUC

- it boots and runs ok but I can’t use ADB with the target – port 5555 is closed and ‘adb connect …’ fails with ‘connection refused’.

 

Is there any setting that I might have missed or is it a known issue?

 

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Słowackiego 173 | 80-298 Gdańsk | Sąd Rejonowy Gdańsk Północ | VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapitał zakładowy 200.000 PLN.

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata i może zawierać informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwałe jej usunięcie; jakiekolwiek przeglądanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.