[01.org Celadon] MIPI-CSI pass through support on Celadon