[SPDK] Can't connect to nvmf subsystem

Kaminski, PawelX pawelx.kaminski at intel.com
Mon Oct 1 15:19:14 PDT 2018


Hi,

I have two nvmf subsystems:
[
 {
  "allow_any_host": true,
  "hosts": [],
  "subtype": "Discovery",
  "nqn": "nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery",
  "listen_addresses": []
 },
 {
  "hosts": [],
  "nqn": "nqn.2014-08.org.spdk:cnode1",
  "listen_addresses": [
   {
    "transport": "RDMA",
    "trsvcid": "4260",
    "trtype": "RDMA",
    "traddr": "10.0.2.15",
    "adrfam": "IPv4"
   }
  ],
  "allow_any_host": true,
  "subtype": "NVMe",
  "serial_number": "MY1LGVRDFDZI",
  "namespaces": [
   {
    "name": "2447310d-4c3d-4179-ae93-4620f428a6bd",
    "nsid": 10,
    "bdev_name": "2447310d-4c3d-4179-ae93-4620f428a6bd",
    "uuid": "2447310d-4c3d-4179-ae93-4620f428a6bd"
   }
  ]
 },
 {
  "hosts": [],
  "nqn": "nqn.2014-08.org.spdk:cnode2",
  "listen_addresses": [
   {
    "transport": "RDMA",
    "trsvcid": "4261",
    "trtype": "RDMA",
    "traddr": "10.0.2.15",
    "adrfam": "IPv4"
   }
  ],
  "allow_any_host": true,
  "subtype": "NVMe",
  "serial_number": "VGRXQ6HZ7OSP",
  "namespaces": [
   {
    "name": "baefe5f4-fdff-454b-89d9-8faee5ae65bf",
    "nsid": 10,
    "bdev_name": "baefe5f4-fdff-454b-89d9-8faee5ae65bf",
    "uuid": "baefe5f4-fdff-454b-89d9-8faee5ae65bf"
   }
  ]
 }
]
This command:
 nvme connect -t rdma -n nqn.2014-08.org.spdk:cnode1 -a 10.0.2.15 -s 4260
is ok when I connect to first nvmf subsystem.
When I try to connect to second one I get error:
 Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Cannot allocate memory
In dmesg I have:
 [246436.995226] nvme nvme1: creating 10 I/O queues.
 [246437.042307] nvme nvme1: failed to initialize MR pool sized 128 for QID 6
 [246437.044734] nvme nvme1: rdma connection establishment failed (-12)

I can connect to second nvmf subsystem when I use Q parameter:
 nvme connect -t rdma -n nqn.2014-08.org.spdk:cnode2 -a 10.0.2.15 -s 4260 -Q 32

--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.


More information about the SPDK mailing list