[SPDK] Announcement: SPDK Jenkins CI Downtime

Latecki, Karol karol.latecki at intel.com
Thu Oct 18 00:18:18 PDT 2018


Hi everyone,

I'd like to inform that Jenkins CI for SPDK will be offline for the weekend.

When?
Oct 19th 2:00 PM UTC - Oct 22nd 10:00 AM UTC

Why?
Planned electrical maintenance. Server room will be completely powered down.

Any commits pushed to spdk/spdk Gerrithub during weekend will have tests run first thing in the morning on Oct 22nd.

Thanks,
Karol

--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.


More information about the SPDK mailing list